Hieman paranneltuna HITAS järjestelmää tarvitaan

Kuva rakenteilla olevista Kalasataman tornitaloista

Helsinki on Suomen pääkeskus ja asumisen kustannukset ovat kaupungissa ilman julkisen vallan sääntelyä pieni- ja keskituloisille toivottoman korkea. Pysyvän suuren asuntojen kysynnän muuttovoittoisissa keskuksissa eivät markkinat mahdollista keskituloisen palkansaajan maksukyvyn mukaista asumista. Useissa läntisen Euroopan suurkaupungeissa mm.
Wienissä. Berliinissä ja pohjoismaissa kaupungit säätelevät asumisen hintaa Suomea voimakkaammin. Sääntelyyn voi liittyä yksittäisiä ongelmia, mutta ilman sääntelyä ovat ongelmat vielä suurempia.

Helsingissä tarvitaan valtion asuntorahaston rahoittamia vuokra-asuntoja, asumisoikeus asuntoja ja omistusasuntojen hintaa edes hieman hillitseviä Hitas asuntoja. Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tuottaa valitettavasti nykyisin vain kaupunki. Aiemmin yleishyödyllisiksi määritellyt vuokra-asuntojen yksityissektorin tuottajat ovat muuttuneet korkeaa tuottoa tavoitteleviksi kiinteistösijoittajiksi.

Hitas järjestelmässä kaupunki sääntelyä asuntojen laatua ja hintaa yrittämällä määritellä rakentajille voittoa tuottavat katteet kohtuulliseksi. Kaupungin rahaa ei Hitas kohteisiin käytetä ollenkaan.
Asukkaat maksavat asuntojen hinnan rakentajille ja asuntoyhtiöiden ylläpitokulut maksetaan täysimääräisesti yhtiövastikkeissa.
Julkisuudessa esillä ollut noin 300 henkilön usean Hitas asunnon omistaminen ei ole järjestelmän tarkoitus, mutta lähes kaikki asunnot on yhdellä asunnossaan asuvalla niin kuin on tarkoitus. Hitas järjestelmä on kehitettävä mm. jatkossa Hitas yhtiöiden yhtiöjärjestykseen maininta, että asunnon voi myydä vain ostajalle, joka ei omista Hitas asuntoa tai luopuu vanhasta asunnostaan. Ostajien valinnassa olisi hyvä palata järjestelmää perustettaessa noudatettuun pisteytykseen. Suosittaisiin lapsiperheitä, vuokra-asunnosta Hitas asuntoon muuttavia ja huomioitaisiin ostajan tulotaso hyvin väljillä rajoilla ostajia etusijalle asetettaessa.

Jos jossakin kohteessa pisteytyksen perusteella ei olisi tarpeeksi ostajia myytäisiin loput asunnot kaikille halukkaille. Hitas järjestelmää tarvitaan ja korjataan median perustellusti esille nostamat ongelmat.

Valtiotieteen maisteri Jouko Sillanpää Helsinki